A- A A+

เมนู

 

 261161 007

          วันที่ 26 พ.ย.61 ศูนย์คุณธรรมและมูลนิธิหัวใจอาสาภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ลงพื้นที่ดูงาน บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จังหวัด เชียงใหม่ หนึ่งในธุรกิจเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จากแม่บ้านทำขนมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จนขยายกิจการมาจนมีพนักงานกว่า 700 คน กระทั่งวันนี้กลายเป็นองค์กรแห่งการให้ เป็นพื้นที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี...ปลูกฝังวิถีการให้ให้กับพนักงานรวมถึงการดูแลชุมชนรอบๆบริษัทให้ธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้จนชาวบ้านพากันยกให้คุณพ่อรัตน์ ปาละพงศ์ เป็นประธานชุมชนหลิ่งกอก รวมทั้งใช้พื้นที่ของบริษัท เป็นพื้นที่กลางในการทำกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนอีกด้วย
#ผึ้งน้อย #"ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู รู้คุณธรรม"  #ธุรกิจคุณธรรม #ทำไม่ยากหากเปิดใจ

 


 ผู้เขียนข่าว : ยงจิรายุ /ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

 

 S 21594849

    วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมเสวนา “เสถียรธรรมสถาน เป็น Spiritual Model แห่งการยุติความรุนแรงของสังคมอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน ประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ในงานสัมมนาภาคีเครือข่ายสตรีคือสติ “สร้างสติสู่สตรี...สร้างสุขสู่สังคม” ยกระดับความสุข 3 ขั้น สุขง่ายใช้น้อย สุขเมื่อสร้าง สุขเมื่อให้ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วย อาคารธรรมาศรม ณ เสถียรธรรมสถาน

    รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า ภารกิจของ ศูนย์คุณธรรม คือ ก่อการดี Network of networks ในลักษณะ Spiritual Model จะถูกขยายผลเพราะเราเชื่อว่าแรงกระเพื่อมของการทำความดี ไม่ได้สิ้นสุดแค่ที่ใดที่หนึ่ง ศูนย์คุณธรรม มีโจทย์ที่ท้าทายมาก คือ ยิ่งทำให้กระบวนการ Spiritual Model ขยายผลมากเท่าไหร่ เราก็จะช่วยสร้างให้สังคมมีสันติสุขมากเท่านั้น ศูนย์คุณธรรม พร้อมขยายผลแห่งความดีนี้ส่งต่อสู่สังคม เป็นสังคมที่ผู้คนมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ มีความรัก จินตนาการ มีจิตสํานึก มีแรงบันดาลใจ และมีคุณธรรมในที่สุด.

 


 ผู้เขียนข่าว : วิชดา /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

201161 001 

       วันอังคารที่  20 พฤศจิกายน 2561 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคณะเจ้าหน้าที่ จัดประชุมร่วมกับจังหวัดสุโขทัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย และภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นค้นหาต้นทุนคุณธรรมและหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมทั้งเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ปี 2562 ได้รับเกียรติจากปลัดจังหวัดสุโขทัย นายประสงค์ อุไรวรณ์ ประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในภาคเหนือและจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุม 47 หน่วยงาน จำนวน 95 คน โดยได้ข้อสรุปวันจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ วันที่ 24 – 25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

14112561 1 

        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 : นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรนรม พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบโล่เกียรติยศ แด่ นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรมชำนาญการ กรมศิลปากร เพื่อแสดงความขอบคุณ ในโอกาสที่ให้ความอนุเคราะห์ออกแบบเข็มเชิดชูเกียรติบุคคลคุณธรรม

  415F881A D3A3 45F0 9811 E879A9435115

ศูนย์คุณธรรม ร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ค้นวิธีแก้ปัญหานิสัยคนไทยให้ตรงจุด หวังสร้างสังคมคุณธรรมบรรลุเป้าหมาย

131161 Head 

        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. นางสาวน้ำฝน พันธะวงค์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วย นายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและนำเสนอแผนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

131161 Head 

       

          วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ครั้งที่ 5/2561 โดยมีพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ เป็นประธานในการประชุมฯ มีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา, รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม

08112561 2 

        8 พฤศจิกายน 2561 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมกิจกรรมส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ในวันที่ 8 พ.ย. 61 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมกล่าวว่า สำหรับตัวท่านเอง การคิดดี พูดดี ทำดี 3 ข้อนี้ ก็เพียงพอแล้วกับการเป็นคนดีมีคุณธรรม

061161 Head 

        วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประชุมร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ 19 จังหวัด เตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร1) จังหวัดอุดรธานี เพื่อหารือการออกแบบเนื้อหากิจกรรม รูปแบบงาน และ  หาต้นทุนคุณธรรม แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในภาคอีสานและจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม 42 หน่วยงาน จำนวน 86 คน ได้ข้อสรุปวันจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคอีสานวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Board 9 01 

        วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวีระ โรจพจน์รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาผลการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)