A- A A+

เมนู

รายการส่งเสริมคุณธรรม

รายการกล้าทำดี ตอน DPU การศึกษาแบบไทยแลนด์ 4.0

หนึ่งประเด็นสำคัญที่กล้าทำดีนำเสนออยู่ตลอดๆ คือเรื่องของการศึกษา ก่อนหน้านี้ได้นำเสนอเรื่องราวของ E-Sport ที่เปิดเป็นคณะเรียนถึงแก่นแท้ของพัฒนาวงการกันไปแล้ว วันนี้กล้าทำดีเลยหยิบอีกหนึ่งสาขาวิชาที่สร้างสรรค์และเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆ อย่างชัดเจน และสถานที่ที่เรื่องราวนั้นอยู่ก็คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นั้นเอง เรื่องราวจะเป็นอย่างไร น่าสนใจมากน้อยขนาดไหน ไปติดตามชมกันใน กล้าทำดี ตอน DPU การศึกษาแบบไทยแลนด์ 4.0

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   1280px Logo of YouTube (2015 2017).svg 

คลิปส่งเสริมคุณธรรม

รายการกระเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น
ตอน บ้านโป่ง...อำเภอคุณธรรม

วันนี้รายการกระเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น พาทุกๆท่านมาชมชุมชนคุณธรรม ที่ได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้เข้ากับชีวิตประจำวัน จนกลายเป็นอำเภอคุณธรรม อยากทราบถึงแนวทางในการพัฒนาชุนชนคุณธรรม และ อำเภอคุณธรรม ไปติดตามกันได้เลยครับ

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   Video Clip 

คลิปส่งเสริมคุณธรรม

สมัชชาคุณธรรมภูมิภาค
ตอน สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันนี้เรามาติดตามดูกันว่า สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นที่จัดหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุรธานี จะน่าสนใจอย่างไรและแตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างไร ไปติดตามชมกันครับ

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   Video Clip 

คลิปส่งเสริมคุณธรรม

สมัชชาคุณธรรมภูมิภาค
ตอน สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

วันนี้เรามาติดตามดูกันว่า สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ จัดขึ้นที่จัดหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จะน่าสนใจอย่างไรและแตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างไร ไปติดตามชมกันครับ

 

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   Video Clip