A- A A+

เมนู

รายการส่งเสริมคุณธรรม

รายการGrow Up วัยรุ่นครั้งเดียว 
ตอน Field Trip กล้าทำดีสัญจร EP1 'พลเมืองรุ่นใหม่มีวินัยรักถิ่นฐาน'

รายการ Grow Up ชวนคุย  เรื่อง "พลเมืองรุ่นใหม่มีวินัยรักถิ่นฐาน" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 256 พูดคุยกับแขกรับเชิญ นายธีรพงศ์ พึ่งภูมิ กลุ่มเยาวชนโกงกาง ม.บูรพา และ น.ส.วรารัตน์ อินม่วง กลุ่มเยาวชนลูกปลานิล ฉะเชิงเทรา ได้ในรายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียวกันเลยค่ะ

 

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   1280px Logo of YouTube (2015 2017).svg 

คลิปส่งเสริมคุณธรรม

สารคดี 3 นาที จิตอาสา
ตอน พระวินย์ สิริวฑฺฒโน

พระวินย์ สิริวฑฺฒโน จบปริญญาตรีและปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาขณะเป็นฆราวาสได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งเครือข่ายจิตอาสาในช่วงสึนามิ และกลุ่มเสขิยธรรม เน้นการดำเนินการด้านการส่งเสริมในกลุ่มผู้นำจิตอาสาเป็นหลัก ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้นำด้านจิตอาสาได้พบกันและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อนำมาสู่การเชื่อมโยงและนำสิ่งที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดของแต่ละบุคคล

 

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   Video Clip 

คลิปส่งเสริมคุณธรรม

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์คุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรเชื่อมโยง ประสานเครือข่ายทางสังคม และรณรงค์การขับเคลื่อน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคมสันติสุข

 

 

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   Video Clip 

คลิปส่งเสริมคุณธรรม

สมัชชาคุณธรรมภูมิภาค
ตอน สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

วันนี้เรามาติดตามดูกันว่า สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ จัดขึ้นที่จัดหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จะน่าสนใจอย่างไรและแตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างไร ไปติดตามชมกันครับ

 

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   Video Clip