A- A A+

เมนู

รายการส่งเสริมคุณธรรม

รายการกล้าทำดี ตอน DPU การศึกษาแบบไทยแลนด์ 4.0

หนึ่งประเด็นสำคัญที่กล้าทำดีนำเสนออยู่ตลอดๆ คือเรื่องของการศึกษา ก่อนหน้านี้ได้นำเสนอเรื่องราวของ E-Sport ที่เปิดเป็นคณะเรียนถึงแก่นแท้ของพัฒนาวงการกันไปแล้ว วันนี้กล้าทำดีเลยหยิบอีกหนึ่งสาขาวิชาที่สร้างสรรค์และเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆ อย่างชัดเจน และสถานที่ที่เรื่องราวนั้นอยู่ก็คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นั้นเอง เรื่องราวจะเป็นอย่างไร น่าสนใจมากน้อยขนาดไหน ไปติดตามชมกันใน กล้าทำดี ตอน DPU การศึกษาแบบไทยแลนด์ 4.0

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   1280px Logo of YouTube (2015 2017).svg 

คลิปส่งเสริมคุณธรรม

รายการกะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น 
ตอน สร้างเด็กดีมีคุณธรรม ที่โรงเรียนบ้านโคกไพล จ. สระแก้ว

การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ ให้เติบโตอย่างงดงามบนโลกใบใหญ่ ร.ร.บ้านโคกไพล จ.สระแก้ว การบ่มเพาะคุณธรรมใช้เวลานานกว่าจะเกิดผล ต้องใช้ความอดทน ค่อย ๆ ปรับ ค่อย ๆ แต่งเมล็ดพันธุ์ให้สมบูรณ์ ทั้งคุณครู ครอบครัว ชุมชน มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งให้เกิดผล

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   Video Clip