ทำดีตามพ่อ  สานต่องานที่พ่อทำ

        รวมใจไทยร่วมตั้งปณิธานทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล  

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

คำชี้แจง  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บข้อมูล โครงการ 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี ตามมติสมัชชาคุณธรรม และการดำเนินงานโครงการ

นี่คือปณิธานที่หาญมุ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดในการทำความดีของคนในสังคมไทย ประสานพลังนี้ให้

เกิดการสืบสานต่อ ด้วยการยกระดับจากการตั้งปณิธานเพื่อทำความดีส่วนบุคคล ให้เกิดการรับรู้เป็นความดีของกลุ่มคน และของคนไทยทั้งประเทศ จะเป็นพลัง

สำคัญต่อการเปลี่ยนประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไป

 

© 2016 Moralcenter

Please publish modules in offcanvas position.