หน้าหลัก  สมัครรับข่าวสาร   สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์
facebook twitter
Search 
Ministry of Culture Thailand
ค่านิยมองค์กร“MORALITY”
ฐานข้อมูลสมัชชาคุณธรรม
ฐานข้อมูลฝึกอบรมยุทธศาสตร์
ห้องสมุดดิจิตอล
ชอบพูด ต้องพูดชอบ
กิจกรรมศูนย์คุณธรรม
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 14 มิ.ย. 2554

รักษ์คุณธรรมนำชีวิต
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้รับเกีรยติให้เป็นวิทยากรในงานสวนาทางวิชาการตามโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต "รักษ์คุณธรรมนำชีวิต” โดยพูดในหัวข้อ การใช้สื่อนวัตกรรม "มุมคุณธรรม” เพื่อพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา โดยการยกตัวอย่างสื่อในห้องสมุดศูนย์คุณธรรมไม่ว่าจะเป็น หนังสือที่เป็นทั้งวิชาการและนวนิยาย ซีดีที่เป็นทั้งการ์ตูนและหลักคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ โดยนำมาประยุกต์สอนกับเยาวชนให้น่าสนใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ระหว่างศูนย์คุณธรรมกับโรงเรียนเครือข่าย 10 โรงเรียน ในประเภทที่ 2 ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดแก้ว 2.โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 3.โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 4.โรงเรียนวัดยางหัก 5.โรงเรียนวัดดอนทราย 6.โรงเรียนบ้านหนองคา 7.โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 8.โรงเรียนวันมหาราช 9.โรงเรียนวัดทำนบ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ได้ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียนในสังกัดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2554 โดยให้โรงเรียนเครือข่าย "มุมคุณธรรม” 8 โรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน "มุมคุณธรรม” เพื่อนำผลการจัดกิจกรรมมานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในงานเสวนาทางวิชาการ ณ โรงเรียนวัดช่องพราน ได้แก่ โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ โรงเรียนวัดช่องพราน โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งน้องๆให้การต้อนรับด้วยความน่ารัก และสามารถอธิบายถึงผลงานของตนเองได้เป็นที่ประทับใจ
สงวนลิขสิทธิ์ 2011 - ศูนย์คุณธรรม / (องค์การมหาชน)
เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400