หน้าหลัก  สมัครรับข่าวสาร   สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์
facebook twitter
Search 
ค่านิยมองค์กร“MORALITY”
ฐานข้อมูลสมัชชาคุณธรรม
ฐานข้อมูลฝึกอบรมยุทธศาสตร์
ห้องสมุดดิจิตอล
ชอบพูด ต้องพูดชอบ
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรมศูนย์คุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม เตรียมปักหมุดแผนที่

วันที่ 23 ก.พ. 2553

ศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรม บนโลกอินเตอร์เน็ต
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมสู่เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ นำโดยนางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม นายยงยศ พรตปกรณ์ นายสมปอง ใจดีเฉย นายฉัตรชัย เชื้อรามัญ พร้อมทีมงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ให้การอบรมเกี่ยวกับ เทคนิคการใช้ตัวชี้วัดประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ด้วย Google Maps การใช้งานระบบ Minisite และเทคนิคการผลิตสื่อและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างง่าย เพื่อให้ผู้แทนเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จำนวน 80 แห่ง ซึ่งจำแนกตามประเภทของแหล่งเรียนรู้ได้แก่ แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านจิตอาสาเพื่อสังคม ด้านสื่อคุณธรรม ด้านห้องสมุดการเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชน ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและจิตอาสา ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและแผนที่ความดี สามารถนำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมต้นแบบและผลิตผลของชุมชน เผยแพร่สู่สาธารณะให้เป็นทางเลือกใหม่ในการค้นคว้าหาองค์ความรู้ด้านคุณธรรม และสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ของตนเองให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์อำนวยการศูนย์คุณธรรมกล่าวว่า " 4 ปี แห่งการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่การเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมที่หลากหลาย และเพื่อให้องค์ความรู้และความดีงามทั้งหลายเหล่านี้ได้แพร่หลายอย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ โดยการทำGoogle Maps เพื่อปักหมุดแผนที่แหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมลงบนโลกอินเตอร์เน็ต ซึ่งช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านคุณธรรมต่างๆ แพร่หลายไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยศูนย์คุณธรรมได้จัดทำ Minisite ลงในเว็ปไซต์ของศูนย์คุณธรรม WWW.moralcenter.or.th ผู้ที่สนใจก็สามารถคลิกเข้าไปดูข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศได้ และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ในแต่ละภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วฉับไว โดยสามารถเริ่มให้บริการได้ประมาณกลางปี 2553 นี้

นายสนธิชัย สมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง ประธานศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายการจัดการเรียนรู้คุณธรามนำสู่เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแม่จ้องกล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ช่วยให้ศูนย์การเรียนรู้แต่ละแห่งได้ประเมินศักยภาพบุคลากร แผนการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในองค์กรของตนเอง และที่สำคัญการทำแผนที่แหล่งเรียนรู้ใน Goolgle Maps ยังช่วยให้เยาวชนและผู้ที่ต้องการจะค้นคว้าหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับคุณธรรมด้านต่างๆ ได้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้โดยไร้ขีดจำกัด ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ด้านนายสตพร ศรีสุวรรณ ประธานศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาผือ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจมากที่จะศูนย์คุณธรรมได้นำเอาเทคโนโลยีมาช่วยประชาสัมพันธ์ให้องค์ความรู้ดี ๆ ได้แพร่หลายไปสู่สังคมมากขึ้น เราเป็นศูนย์ต้นแบบแหล่งเรียนรู้คุณธรรมต้นแบบของจังหวัดอำนาจเจริญ แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก การอบรมครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ของเราให้กว้างขึ้น ความคาดหวังในอนาคตเราจะนำผลผลิตของชุมชนเครือข่าย ออกเผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาหรือชุมชนที่สนใจและยังสามารถใช้เป็นช่องทางสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนได้อีกด้วย ”
สงวนลิขสิทธิ์ 2011 - ศูนย์คุณธรรม / (องค์การมหาชน)
เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400