เครื่องมือส่งเสริม พัฒนาองค์กรคุณธรรม

เครื่องมือส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรม

 

School 01 แบบสำรวจกองทน1 01 

โรงพยาบาล 01

     
แบบสำรวจคณธรรมในองคกร 01    
     

 

     


 

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม

โทร. 02-6449900  ต่อ 202