Black Ribbon

ฟังอย่างลึกซึ้ง = ฟังด้วยหัวใจ

 

cover การฟง 01

 

 

ฟังอย่างลึกซึ้ง = ฟังด้วยหัวใจ

          “การฟัง” เป็นทักษะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ในหนึ่งวันมีเรื่องราวต่างๆ ที่วิ่งผ่านทางหูจำนวนมาก เราต้องใช้กระบวนการทางสมองในการรับฟังเพื่อตีความ และแปลความเสียงที่ได้ยินมา การฟังมีหลายระดับด้วยกัน ตั้งแต่การได้ยิน ฟังตามปกติ หรือฟังเพื่อคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินและทำกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่การฟังอีกประเภทหนึ่งที่กำลังเป็นเทรนด์ใหม่ที่เหมาะกับยุคสมัยนี้ คือ “การฟังที่เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น” หรือการรับฟังด้วยใจ

ฟังด้วยใจ ขยายความเป็นไปได้ใหม่ในสังคม

          ธนัญธร เปรมใจชื่น นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ ได้กล่าวถึงประเด็นการฟังด้วยใจ ไว้ว่า คนจำนวนมากชอบคิดว่าการฟังเป็นแค่การนั่งนิ่ง แต่การฟังด้วยหัวใจนั้นกลับแตกต่างจากการฟังทั่วๆไป เพราะมิใช่ฟังเพื่อจับประเด็น หรือโต้ตอบตามความเคยชิน แต่เป็นการฟังเพื่อความเข้าอกเข้าใจคนอื่น ซึ่งมีความสำคัญมากในชีวิตประจำวัน

          “เมื่อคุณฟังอย่างลึกซึ้งจริงๆ คุณจะรู้ว่าโลกภายในระหว่างคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งมีบางอย่างเชื่อมโยงกันและเมื่อไหร่ที่คุณสามารถเข้าอกเข้าใจกันได้ คุณจะเริ่มเข้าใจคนข้างในตัวคุณเอง แล้วเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มเข้าใจตัวของคุณเอง ทุกอย่างจะง่ายขึ้นเยอะ

          นอกจากจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันแล้ว การฟังยังช่วยทำให้เกิดการขยายพื้นที่ในสังคม เพราะความเข้าอกเข้าใจกัน มองเห็นปัญหาและหาทางออกร่วมกัน ด้วยความไว้เนื้อเชื่อถือ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กๆ ขยายไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ โดยเริ่มต้นจากในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ชุมชน และสังคม

          “เราเริ่มทำอะไรบางอย่างได้ด้วยความเข้าอกเข้าใจ ต้องทำด้วยหัวใจ เพราะระบบการศึกษาจะสอนวิธีคิด แต่ไม่ได้สอนเรื่องจิตใจ ดูตัวอย่างในเฟซบุ๊คแค่ก็อบปี้ของคนอื่น แล้วมาโพสต์ในเฟซบุ๊คตัวเอง คนอื่นก็มองว่าคนนี้คิดดี บางทีคุณแค่พิมพ์คำสั้นๆ ความหมายดีๆ แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ออกมาจากคุณ เพราะโลกใบนี้เต็มไปด้วยเหตุผลดีๆ ปรัชญาดีๆ ที่คุณดึงจากผู้อื่นมาใช้ โดยการเข้าข้างพฤติกรรมของตัวเอง”

         quote listen 1

 

 

 

ฟัง เพื่อเป็น “ยารักษาใจ”

          การฟังด้วยใจนั้น นอกจากจะช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจตนเองและผู้อื่นแล้ว ยังช่วยเยียวยารักษาจิตใจของผู้ป่วยจิตเวชได้ โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวาย คนเป็นทุกข์กันมาก โดยเฉพาะภาวะทุกข์ทางด้านจิตใจ เพราะถูกกระทำโดยความไม่รู้ตัว ในฐานะที่อาจารย์ธนัญธร เป็นนักจิตบำบัดและคนทำกระบวนการเพื่อสังคมและการเปลี่ยนแปลงจากด้านใน พบว่า วิธีที่จะฟื้นฟูคนป่วยได้นั้น คือการมีพื้นที่ความรักและความเข้าใจ

          “ลึกๆ แล้วคนส่วนใหญ่ อยากถูกเข้าใจ ถูกเห็นอกเห็นใจ ถูกรับรู้ ยิ่งโดนกระทำหนักมาก ยิ่งอยากถูกเห็นอกเห็นใจ เรามีพื้นที่การตรวจสอบ  แต่กลับไม่มีพื้นที่ของความรัก ความเข้าใจ”

          ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องสร้างพื้นที่ของความรักและความเข้าใจ โดยเริ่มจากกระบวนการต่างๆ การฟังอย่างลึกซึ้ง คือหนึ่งในกระบวนการที่ทำให้คนฟังมองเห็นตัวเอง ได้ยินเสียงตัวเอง และได้ยินเสียงโลกรอบตัวด้วย

 รป อ.ธนญธร3  รป อ.ธนญธร4  รป อ.ธนญธร5

 

เรียนรู้ “ฟังด้วยหัวใจ” จากประสบการณ์ตรง

          อาจารย์ธนัญธร กล่าวว่า สิ่งที่กระบวนการทำได้ดี คือ การสร้างแรงบันดาลใจในการอยากเปลี่ยน หรืออยากกระทำ อาจเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงในระดับเล็กๆ เช่น กลับไปฟังคนรักให้ดีขึ้น เข้าใจพ่อแม่มากขึ้น ฯลฯ โดยมีร่องเดิมๆ ที่ทำซ้ำอยู่อย่างนั้น เป็นแรงเหวี่ยงภายในเหมือนการตั้งหลักใหม่ 

คำที่ว่าพฤติกรรมจะเปลี่ยนได้จริง เป็นเรื่องของเขาว่าจะมีโอกาสเจอแรงเหวี่ยงไหม ตอนเรียนใหม่ก็อาจจะรู้สึกว่าดี เหมือนเป็นชิงช้า ถ้ามีคนแกว่งก็มีแรง เหมือนมีคนมาไกวชิงช้าให้เรา อีกสักพักก็จะเฉื่อยตามร่องที่คุ้นชิน แล้วก็หาแรงบันดาลใจใหม่ ยกเว้นคนบางคนที่มีแรงบันดาลใจ ชอบเรื่องนี้ สนใจเรื่องนี้มาก เป็นหมุดสุดท้ายที่มาตอกพอดีแล้วมันก็พลิก เกิดแรงบันดาลใจอยากสร้างเส้นทางใหม่ๆในชีวิต อยากกลับไปทำชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น เป็นแรงบันดาลใจในการอยากขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลง”

มาสร้างประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกัน

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกระบวนการ “ฟังด้วยใจขยายความเป็นไปได้ใหม่ในสังคม”  สามารถเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ตรงได้ที่งาน โครงการประชุมวิชาการ คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม “ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง” วันที่ 26 กรกฎาคม 60 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.moralcenter.or.th/index.php/home/news/moralspace

หมดเขตวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
  2. ข่าวรับสมัครงาน
  3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
16 มหาวิทยาลัยภาคอีสานร่วมสร้างนักศึกษาแกนนำความซื่อตรง
15 สิงหาคม 2560 นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงาน และบรรยาย...
 ศคธ.มอบน้ำใจ สู่ผู้ประสบภัย หมู่บ้านไทยสามัคคี
7 สิงหาคม 2560 - นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุณธรรม ได้เดินทาง...
เสวนาระดมปัญญา สร้างสังคมแห่งคุณธรรม
27 กรกฏาคม 2560 - ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมเข้าร่วมประชุม...

 see all

ประกาศผลการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม
ผลการสรรหาจำนวน 3 ตำแหน่ง 1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและการเผยแพร่ 3. นักวิชาการ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม 1.เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและการเผยแพร่ 3. นักวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อสรรหาและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม
จำนวน 3 ตำแหน่ง 1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและการเผยแพร่ 3. นักวิชาการ...

see all

           
      book9 2

 

regis 9 8

banner p schooljpg

banner p m

sitcker situation

 9nrizlft

วิสัยทัศน์

ศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมสันติสุข

จดหมายน้อยฉบับหนึ่ง ถูกเขียนในชั่วโมงวิชาภาษาไทย ตัวหนังสือสวยทีเดียว เมื่ออ่านข้อความในจดหมาย ข้อความสละสลวยเสียจริง นั่นเพราะเค้ากำลังส่งผ่านความรู้สึก ความรัก ไปกับข้อความนั้น เป็นข้อความทีถูกร้อยเรียงจากหัวใจ...
รู้ทันความคิด…ฝึกสติในชีวิตประจำวัน
รู้ทันความคิด… ฝึกสติในชีวิตประจำวัน ในชีวิตประจำวัน บ่อยครั้งที่เรามักใจลอยคิดเรื่องต่างๆ โดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตหรืออนาคต ทำให้จิตใจฟุ้งซ่าน เกิดความวิตกกังวล จนบางครั้งขาดสติ...
น้ำใจ...
วันนี้มาพบกับเรื่องราวดี ๆ จากโรงเรียนบ้านตะโกล่าง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้ทำงานเป็นเครือข่ายภาคกลางของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
จาก“มหาอุทกภัย”สู่บอร์ดเกมสะท้อนจิตใจคน
ภาพเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม เมื่อปลายปี 2554 ยังคงเป็นภาพติดตาใครหลายๆ คน พื้นที่หลายจังหวัด ไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพฯ กลับมีสภาพที่ไม่ต่างไปจากเมืองบาดาล ภาพผู้คนที่ได้รับความเดือนร้อน...

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม

วีดีโอ สนับสนุนคุณธรรม.