งานสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค

กำหนดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค

สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สมัชชาคุณธรรมภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๘- ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ    

 


  •  สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

2017 03 02 14 13 45

 [กำหนดการ]  [ประกาศเจตนารมณ์]   [ประมวลภาพบรรยากาศการจัดงาน]   [วีดิทัศน์สมัชชาคุณธรรม]  [หน่วยงานองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม]
 

 ................................................................................................................................................................................................

  •  สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 1488444623356

 [กำหนดการ]  [ประกาศเจตนารมณ์]  [ประมวลภาพบรรยากาศการจัดงาน]   [วีดิทัศน์สมัชชาคุณธรรม]  [หน่วยงานองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม]

 ................................................................................................................................................................................................

  • สมัชชาคุณธรรมภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๘- ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

P6

 [กำหนดการ]  [ประกาศเจตนารมณ์]  [ประมวลภาพบรรยากาศการจัดงาน]   [วีดิทัศน์สมัชชาคุณธรรม [หน่วยงานองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม]

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest