ลงทะเบียนร่วม งานวิชาการ “การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา” ระหว่างวันที่ ๒๑–๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จัดโดย ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

******ปิดรับลงทะเบียน ภายในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560****** (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

คำนำหน้าชื่อ
Invalid Input

ชื่อ-สกุล(*)
Invalid Input

หน่วยงาน/องค์กร/เครือข่าย(*)
Invalid Input

ที่อยู่/สถานที่ติดต่อได้สะดวก
Invalid Input

จังหวัด
Invalid Input

รหัสไปรษณีย์
Invalid Input

เบอร์โทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้)(*)
Invalid Input

อีเมล์
Invalid Input

+----- การเข้าร่วมงาน (โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่าน) -----+

๑.ประเภทอาหาร

Invalid Input

๒.การเลือกกลุ่มย่อยในการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สามารถลงทะเบียนเข้าห้องย่อยได้ทั้ง ๒ ห้อง เพียง ๑ ห้อง / ๑ วัน เท่านั้น)

Invalid Input

เข้าร่วมห้องย่อยวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐(เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.)

Invalid Input

เข้าร่วม วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.)

Invalid Input

Invalid Input

  

--> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๒๐๐,๒๐๒ หรือ กด ๐ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่