ราคากลางและข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขจ้างจัดทำต้นฉบับ พร้อมจัดพิมพ์องค์ความรู้ธรรมนูญชุมชน (TOR)

purchase

 

Download PDF ราคากลาง

 

Download PDFขอบเขตงาน