ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจัดทำวีดีทัศน์กรณีศึกษาพื้นที่ต้นแบบและวีดีทัศน์สรุปผลการจัดงานสมัชาคุณธรรม 4 ภาค

purchase

 

Download PDFราคากลาง

Download PDFขอบเขตการจ้าง (TOR)