สุดยอดนวัตกรรมส่งเสริมคุุณธรรมเยาวชน

1519379763217

 

โซนภาคเหนือ กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/1181Tyv25JjomAvB3
วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดระบบการกรอกออนไลน์
สอบถามเพิ่มเติมที่ ผอ.สนธิชัย สมเกตุ 081-8835474

โซนภาคอีสาน กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/ECC4D3MKGpwcu91F3
วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดระบบการกรอกออนไลน์
สอบถามเพิ่มเติมที่ ผอ.ธนิต ทองอาจ 093-5199365

โซนภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก กรุงเทพฯ กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/TYpuJNE3hr4n47Dg1
วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดระบบการกรอกออนไลน์
สอบถามเพิ่มเติมที่ ผอ.ทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล 086-0798963

โซนภาคใต้ กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/OvUNTYPQZ5xx6LMx1
วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดระบบการกรอกออนไลน์
สอบถามเพิ่มเติมที่ ดร.มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล 089-7241216

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-6449900 ต่อ 203 หรือ 062-9979492