ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน งานมหกรรมเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๓

 

S 10797246 S 10797245
S 10797244 S 10797247

 

29 ก.ย. 2560 - การประชุมงานมหกรรมเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขที่ยั่งยืนครั้งที่ ๓ เพื่อร่างกำหนดการงานมหกรรม และเพิ่มเติมข้อเสนอแนะ สำหรับการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมี นายยงจิรายุ อุปเสนนำ และผู้แทนจากศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมประชุมทั้งนี้ งานมหกรรมเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขที่ยั่งยืนครั้งที่ ๓ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๔ และวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิตร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

 


นายเมธัส ศรีโมรา

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร