ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาขน) เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดงานงานมหกรรมเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๓ ณ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

S 11378733 S 11378732
S 11378730 S 11378731

 

วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ -  นายยงจิรายุ อุปเสนนำตัวแทนกลุ่มงานของศูนย์คุณธรรมและทีมงานกลุ่มนวัตกรรมองค์ความรู้ เข้าร่วมประชุม งานมหกรรมเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขที่ยั่งยืนครั้งที่ ๓ เพื่อดูพื้นที่วัดป่าศรีถาวรนิมิต ซักซ้อมและเพิ่มเติมข้อเสนอแนะสำหรับการจัดงาน โดยงานมหกรรมเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขที่ยั่งยืนครั้งที่ ๓ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๔ และวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิตร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


เขียนข่าว/ภาพ  :  นายเมธัส ศรีโมรา
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร