ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เตรียม MOU กับ Thai cable broadcasting (Cable channel)

37043 S 11985127
S 11985125 S 11985124

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายธาดา เศวตศิลา กรรมการศูนย์คุณธรรม และ คุณมยุรา เศวตศิลา พิธีกรรายการ กล้าทำดีไม่มีที่สิ้นสุด พร้อม ทีมงานศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเผยแพร่สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย (co branding องค์กรคนดี) เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม งานสมัชชาคุณธรรม และงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ณ สำนัก งานเจริญ เคเบิลทีวี สุขุมวิท ซอย 13

โดยนายธาดา ได้พูดถึงเรื่องความร่วมมือที่จะนำเรื่องราวดีๆและข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรมในด้านต่างๆเพื่อนำมาออกอากาศในช่องทางของเจริญเคเบิ้ลทีวี

ด้าน นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล กรรมการบริหาร Thai cable broadcasting (Cable channel) ได้พูดถึงแนวคิดที่จะสร้างสรรค์รายการดีๆ ผ่านทางช่องทางที่ Cable Channel มีอยู่ เพือเป็นทีวีที่รวบรวมเนื้อหารายการสร้างสรรค์สังคมเหมาะสมสำหรับทุกช่วงวัย โดยจะออกอากาศผ่านระบบ HD ทำให้ผู้ชมทางบ้านได้รับภาพและเสียงที่มีคุณภาพ


เขียนข่าว/ภาพ  :  นายเมธัส ศรีโมรา
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร