จากเริ่มต้นสู่ปีที่สอง โครงการสุภาพชนคนอาชีวะ

  • Print
2520 2519
2518 2521
   

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมสรุปงานโครงการ "สุภาพชนคนอาชีวะ" เพื่อเรียนรู้ปัญหาและตัวอย่างโครงการของอาชีวะแต่ละแห่ง
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวถึง จุดเริ่มต้นของการจัดสุภาพชน คืออยากจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของกลุ่มเด็กอาชีวะ เพื่อพัฒนา และ พื้นฟูสถานะของอาชีวะ โดยเริ่มจากการเปลี่ยนวิชาการ ทำให้มีความเข้มแข็งในวิชาเรียน วิชาชีพ ที่จะทำให้เด็กอาชีวะมีความสามารถ ชีวาชีวิต ที่จะทำให้เด็กอาชีวะมีคุณธรรมในการดำรงชีวิต ศูนย์จึงริเริ่มโครงการ เชิญชวนกลุ่มอาชีวะต้นแบบ 20 แห่ง โดยสถานการณ์ปัจจุบัน ของอาชีวะ มีความพัฒนาเกิดผลดีต่อสังคม และเป็นโครงการที่เห็นผลจากตัวนักเรียนนักศึกษาผู้ปฎิบัติงานโดยตรง จึงอยากจะให้กำลังใจเหล่าสุภาพชนคนอาชีวะ เพื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 อยากจะฝาก 3 เรื่องให้ท่านอาจารย์ไปสานต่อ 1 สร้างกระบวนการเทคนิคที่จะสร้างนักศึกษาที่มีวินัยและจิตอาสาเพื่อเป็นต้นแบบ 2 สร้างโอกาสต่อเนื่องเชื่อต่อสถานประกอบการณ์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ให้เด็กได้มีพื้นที่แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ 3 ส่งเสริมโครงการสุภาพชนในสถาบันอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้ข้อ 1 และ 2 สมบูรณ์แบบต่อไป