ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 S 13164652  S 13164654

 

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม นำโดย นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม นายธาดา เศวตศิลา กรรมการศูนย์คุณธรรม  นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ณ หน่วยบัญขาการทหารพัฒนา


เขียนข่าว/ภาพ  :  นายเมธัส ศรีโมรา
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร