ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมจัดงานวันเด็ก ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

S 13090825 S 13090819 S 13090824
S 13090820 S 13090828 S 13107204

 

 

วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ -  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยกลุ่มงานสื่อสารฯ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ โดยทางศูนย์คุณธรรมนำกิจกรรม จากผู้รับสู่ผู้ให้ นำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลที่จิตอาสาเข้ามาร่วมทำกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม นำไปให้น้องๆที่มาร่วมงานวันเด็ก ณ ศูนย์วัฒนธรรม ได้วาดภาพระบายสี และ ตั้งปณิธานความดีเพื่อเป็นสมุดบันทึกสำหรับตัวเอง

 

144193

144210

 

S 13107206

 

 

144257

 


เขียนข่าว :  นายเมธัส ศรีโมรา
ภาพ: งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร