เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคเหนือ โรงเรียนคุณธรรมนำสู่นวัตกรรมสังคม

 

เชยงใหม 5 ม.ย.256 ๑๘๐๖๑๓ 0002 เชยงใหม 5 ม.ย.256 ๑๘๐๖๑๓ 0001 เชยงใหม 5 ม.ย.256 ๑๘๐๖๑๓ 0003

 

วันที่ 5 มิ.ย.2561- นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมนำสู่นวัตกรรมสังคม ภาคเหนือ ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเยาวชน ระดับภาคเหนือ ภายใต้โครงการ “โรงเรียนคุณธรรม นำสู่นวัตกรรมสังคม” ณ ห้องประชุมศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่

เชยงใหม 5 ม.ย.256 ๑๘๐๖๑๓ 0004 เชยงใหม 5 ม.ย.256 ๑๘๐๖๑๓ 0005 เชยงใหม 5 ม.ย.256 ๑๘๐๖๑๓ 0006

 

ทั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพม.35 จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนในเครือข่าย อปท.6 แห่ง ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน รวม 40 แห่ง เข้าร่วมโครงการซึ่งได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนที่สังคมกำลังเป็นห่วงใน 5 เรื่อง คือการใช้สื่อเทคโนโลยี การขาดวินัย การใช้ความรุน แรง การคบเพื่อน และการผิดศีลธรรม นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมตามฐานย่อยเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมซึ่งกันของแต่ละโรงเรียน

 เชยงใหม 5 ม.ย.256 ๑๘๐๖๑๓ 0007  เชยงใหม 5 ม.ย.256 ๑๘๐๖๑๓ 0009  เชยงใหม 5 ม.ย.256 ๑๘๐๖๑๓ 0013