ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

  • Print

- ตำแหน่งนักวิชาการ

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

career

Download PDF