หน้าหลัก  สมัครรับข่าวสาร   สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์
facebook twitter
Search 
แสดงความคิดเห็น
คุณต้องการเห็นสังคมไทยเป็นเช่นไร
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


Ministry of Culture Thailand
ค่านิยมองค์กร“MORALITY”
ฐานข้อมูลสมัชชาคุณธรรม
ฐานข้อมูลฝึกอบรมยุทธศาสตร์
News Clipping
ห้องสมุดดิจิตอล
ชอบพูด ต้องพูดชอบ
Number of Today 50 คน
Number of Yesterday 48 คน
Number of Lastmonth 1,959 คน
Total 75,830 คน
    1     2     3     4  
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรมศูนย์คุณธรรม
“คนไทยพร้อมหรือหรือไม่ จำเป็นหรือยัง กับ ISO คุณธรรม” (17/07/2557)
ประกาศศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (16/07/2557)
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง และใบลงทะเบียนล่วงหน้า (09/07/2557)
ผลการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกรอบแนวคิด "ทำดี...ไม่มีที่สิ้นสุด" (04/07/2557)
สื่อมวลชนสัญจร ณ โรงเรียนบ้านสะพานหิน อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา (02/07/2557)
ค่ายอบรมพัฒนาแกนนำศาสนิกสัมพันธ์เสริมสร้างความซื่อตรง สำหรับครูแกนนำศาสนาพุทธ (19/06/2557)
แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ 2557-2559 (17/06/2557)
update เวทีสมัชชาจังหวัด (09/06/2557)
อ่านทั้งหมด     
หนังสือแนะนำ
กระทรวงวัฒนธรรม
สงวนลิขสิทธิ์ 2011 - ศูนย์คุณธรรม / (องค์การมหาชน)
เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400