1465 1436 1125 1472 1794 1990 1325 1594 1707 1377 1075 1448 1966 1927 1149 1032 1684 1559 1974 1230 1587 1151 1819 1257 1213 1242 1241 1653 1097 1393 1035 1070 1951 1968 1192 1816 1228 1211 1015 1812 1895 1929 1210 1477 1656 1934 1048 1172 1186 1148 1234 1574 1131 1994 1253 1751 1222 1844 1591 1319 1204 1047 1505 1820 1842 1896 1623 1306 1744 1815 1270 1824 1589 1816 1676 1378 1301 1732 1096 1716 1252 1983 1411 1292 1778 1371 1349 1020 1725 1190 1406 1326 1475 1979 1196 1501 1795 1822 1774 ประกาศรางวัล - moralcenter

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล MORAL AWARDS 2022


พิธีมอบรางวัล MORAL AWARDS 2022
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ณ หอศิลป์แห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม เวลา 13.00 – 15.10 น.

( งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 )

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงานหลัก บริษัท ดีไซน์อะไลฟ จำกัด
นางสาววรรธนันท์ วัฒนเศรษฐบำรุง โทร 062 631 9971
นางสาววาศิตา สง่าญาติ โทร 087 078 8966
นางสาวประภาวรินทร์ จิตงาม โทร 062 631 8204

 

ผู้ประสานงานศูนย์คุณธรรม
นางสาวธนภรณ์ ศรีจะโปะ โทร 095 570 1515
นางสาวภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์ โทร 085 514 9261

เมนู