ขอเชิญร่วมประกวดคลิปสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว”ในสถานการณ์ Covid 19

ขอเชิญร่วมประกวดคลิปสร้างแรงบันดาลใจ

หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว”ในสถานการณ์ Covid 19 

สมัครได้ที่นี้คลิ๊ก