A- A A+

เมนู

 

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

18 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จับมือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หารือแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อน “โรงเรียนแพทย์คุณธรรม” นำโดย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม, นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี ผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.นพ. ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ศ.พญ. บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร , ผศ.นพ. ปิติ เตชะวิจิตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนโรงเรียนแพทย์ศาสตร์ ผ่านทางระบบ Zoom

รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้แลกเปลี่ยนกระบวนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม รวมทั้งแนะนำแนวทางการใช้เครื่องมือในการสนับสนุนกระบวนการรับรองที่มีมาตรฐานคุณธรรม ภายใต้บทบาทภารกิจของศูนย์คุณธรรม รวมทั้งโชว์เคสที่น่าสนใจต่างๆ ทั้งในมุมขององค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา

โดยการหารือครั้งนี้ฯ เพื่อร่วมส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนแพทย์คุณธรรมของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทย์กับวิสัยทัศน์การเป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์ที่มีคุณธรรม และสร้างมาตรฐานระดับนานาชาติ ต่อไป

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม