A- A A+

เมนู

 

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง Auditorium ชั้น G อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม , นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์, นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และนางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี ผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ รับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่อง ในฐานะที่ศูนย์คุณธรรม มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ในพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี
.
สำหรับ พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดย กรมศาสนา ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) เพื่อประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมในสังกัดกระทรวงต่างๆ มีทั้งหมด 3 ระดับ คือ องค์กรระดับคุณธรรม องค์กรระดับส่งเสริมคุณธรรม และองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งในปีนี้มีองค์กรคุณธรรม จำนวน 31 หน่วยงาน องค์กรระดับส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 5 หน่วยงาน และองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 17 หน่วยงาน


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม