A- A A+

เมนู

ตัวเลือกอื่น ๆ

กิจกรรมทั้งหมด

มีกิจกรรมอยู่ 580 - หน้า 2 / 58

01
เม.ย.
2564
ประกาศราคากลางและขอบเขตงาน

TOR+ราคากลาง จ้างศึกษาและพัฒนาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย

1.TOR จ้างศึกษาและพัฒนาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย 2.ราคากลาง จ้างศึกษาและพัฒนาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์ [...]
01
เม.ย.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ จ้างพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System-PMS)

1.ประกาศผู้ชนะ จ้างพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System-PMS)[...]
01
เม.ย.
2564
ประกาศราคากลางและขอบเขตงาน

TOR + ราคากลาง จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์เผยแพร่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

1.TOR จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์เผยแพร่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2.ราคากลาง จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์เผยแพร่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ[...]
29
มี.ค.
2564
ประกาศราคากลางและขอบเขตงาน

TOR +ราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนออนไลน์ (E-learning)

1.TOR  จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนออนไลน์ (E-learning) 2.ราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนออนไลน์ (E-learning)[...]
26
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ จ้างสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยภาคใต้

1.ประกาศผู้ชนะ จ้างสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยภาคใต้[...]
25
มี.ค.
2564
ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

1.ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง[...]
25
มี.ค.
2564
ประกาศราคากลางและขอบเขตงาน

TOR + ราคากลาง จ้างวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ๖ ภูมิภาค

1.TOR จ้างวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ๖ ภูมิภาค 2.ราคากลาง [...]
24
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ จ้างศึกษาและพัฒนาโมเดลและกรณีศึกษาการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดับพื้นที่

1.ประกาศผู้ชนะ จ้างศึกษาและพัฒนาโมเดลและกรณีศึกษาการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดับพื้นที่[...]
24
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ จ้างนักวิชาการ โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง

1.ประกาศผู้ชนะ จ้างนักวิชาการ โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง[...]

จัดทำโดย iCagenda