A- A A+

เมนู

ตัวเลือกอื่น ๆ

กิจกรรมทั้งหมด

มีกิจกรรมอยู่ 580 - หน้า 3 / 58

24
มี.ค.
2564
ยกเลิกและปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิก+ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

1.ยกเลิก ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง[...]
24
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ จ้างวิจัยโครงการชุดแผนงานครอบครัวไทยฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.ประกาศผู้ชนะ จ้างวิจัยโครงการชุดแผนงานครอบครัวไทยฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[...]
24
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ จ้างวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยฯ พื้นที่จังหวัดเชียงราย

1.ประกาศผู้ชนะ จ้างวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยฯ พื้นที่จังหวัดเชียงราย[...]
24
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ จ้างศึกษาและพัฒนาโมเดลและกรณีศึกษาการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดับพื้นที่

1.ประกาศผู้ชนะ จ้างศึกษาและพัฒนาโมเดลและกรณีศึกษาการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดับพื้นที่[...]
24
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานสถานการณ์คุณธรรม ปี ๒๕๖๔

1.ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานสถานการณ์คุณธรรม  ปี ๒๕๖๔[...]
23
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหาระดับจังหวัดภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหาระดับจังหวัดภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง [...]
22
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกระบวนการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมระดับพื้นที่ โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกระบวนการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมระดับพื้นที่ โดยเฉพาะเจาะจง[...]
22
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ[...]
20
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ จ้างนักวิชาการ โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง (2)

1.ประกาศผู้ชนะ จ้างนักวิชาการ โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง[...]
19
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ จ้างสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

1.ประกาศผู้ชนะ จ้างสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก[...]

จัดทำโดย iCagenda