A- A A+

เมนู

ตัวเลือกอื่น ๆ

กิจกรรมทั้งหมด

มีกิจกรรมอยู่ 580 - หน้า 4 / 58

19
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ จ้างดำเนินงานด้านวิชาการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

1.ประกาศผู้ชนะ จ้างดำเนินงานด้านวิชาการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี[...]
19
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ จ้างนักวิชาการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการ ๘ จังหวัด

1.ประกาศผู้ชนะ จ้างนักวิชาการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการ ๘ จังหวัด[...]
19
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ จ้างวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยฯ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

1.ประกาศผู้ชนะ จ้างวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยฯ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี[...]
18
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ จ้างวิจัย ชุดแผนงานครอบครัวไทยฯ พื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี

1.ประกาศผู้ชนะ จ้างวิจัย ชุดแผนงานครอบครัวไทยฯ พื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี[...]
18
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ จ้างดำเนินงานด้านวิชาการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

1.ประกาศผู้ชนะ จ้างดำเนินงานด้านวิชาการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย[...]
18
มี.ค.
2564
ประกาศราคากลางและขอบเขตงาน

TOR+ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System-PMS)

1.TOR จ้างพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System-PMS) 2.ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System-PMS)[...]
16
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ จ้างสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.ประกาศผู้ชนะ จ้างสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[...]
15
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหาระดับจังหวัดภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหาระดับจังหวัดภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง [...]
15
มี.ค.
2564
ประกาศราคากลางและขอบเขตงาน

TOR+ราคากลาง จ้างปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและแบบประเิมนด้านคุณธรรมสำหรับองค์กร

1.TOR จ้างปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและแบบประเมินด้านคุณธรรมสำหรับองค์กร 2.ราคากลาง [...]
15
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔[...]

จัดทำโดย iCagenda