A- A A+

เมนู

ตัวเลือกอื่น ๆ

กิจกรรมทั้งหมด

มีกิจกรรมอยู่ 580 - หน้า 5 / 58

12
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหาระดับจังหวัดภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหาระดับจังหวัดภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง [...]
11
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ จ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและขยายผลธรรมนูญความสุขหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง

ประกาศผู้ชนะ จ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและขยายผลธรรมนูญความสุขหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง[...]
11
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ จ้างสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยภาคเหนือ

1.ประกาศผู้ชนะ จ้างสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยภาคเหนือ[...]
10
มี.ค.
2564
ประกาศราคากลางและขอบเขตงาน

TOR+ราคากลาง จ้างปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม

1. TOR จ้างปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม 2. ราคากลาง จ้างปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานด้าน[...]
05
มี.ค.
2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.64

1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.64[...]
05
มี.ค.
2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.64

1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.64[...]
04
มี.ค.
2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563[...]
04
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบพิมพ์เขียวอาคารสำนักงาน

1.ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบพิมพ์เขียวอาคารสำนักงาน[...]
03
มี.ค.
2564
ประกาศราคากลางและขอบเขตงาน

TOR+ราคากลาง จ้างนักวิชาการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการ ๘ จังหวัด

1.TOR ราคากลาง จ้างนักวิชาการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการ ๘ จังหวัด[...]
03
มี.ค.
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ จ้างพัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้

1.ประกาศผู้ชนะ จ้างพัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้[...]

จัดทำโดย iCagenda