A- A A+
×

เกิดข้อผิดพลาด

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2565/14-01-65 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

วันที่ 14 มกราคม 2565 รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม, คุณอดุลย์ ดาราธรรม สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย นำทีมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม Sustainability c Moral รุ่นที่ 1

ร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ “ศาสตร์พระราชา” ผลงานการถ่ายทอดของผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำเสนอต่อ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการนำศาสตร์พระราชาไปถ่ายทอดต่อชุมชนและสังคม ณ ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิชัยพัฒนา
.
สำหรับผลงานที่นำเสนอ อาทิ ผลงานคลิปวิดีโอ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย - นาเฮียใช้ โดย คุณนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา และคุณจิตติมา ภูษณะพัฒษ์, โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ โดย นางสาวพัชร์ลิตา ปิยะศรัญเวทย์ (Miss Tourism World เขตบางคอแหลม) และนางสาวภัทรพรรณ เรือนนาค (Miss Tourism World เขตหนองแขม) และโครงการ กับดักขยะทะเล Trap the Sea Trash โดย คุณนันทพล วิชัยดิษฐ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
.
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวชื่นชมกับวิทยากรหลากหลายรุ่นทุกท่านที่สนใจศึกษาเรื่องราวของศาสตร์พระราชา ทั้งนี้ โจทย์สำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านทรงใช้เวลากว่า 70 ปี คือพยายามชี้ให้ได้เห็นว่าเราจะบริหารชีวิตอย่างไรกับสภาพแวดล้อมรอบตัวเราซึ่งถือเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต และนอกจากจะเป็นเรื่องของจิตใจ ความรัก ความเมตตา แล้วนั้น เหนือสิ่งอื่นใด ก็คือ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง และคนรอบข้าง ทั้งนี้ยังได้กล่าวให้กำลังใจ และให้ความเชื่อมั่นต่อการถ่ายทอดนำเสนอของคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาเสนอได้อย่างน่าสนใจ บวกกับสาระที่สื่อสารเนื้อหาออกไปก็ถือเป็นหัวใจสำคัญด้วยเช่นกัน ที่จะทำให้การถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม


{gallery}/News-PR-2565/14-01-65{/gallery}

 

Exit

Moral Auditorlum