A- A A+

BF574013 56AA 4DDC A1B1 A1F05623B8A2 L0 001 

1 ต.ค. 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบกระเช้าหนังสือองค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม ในงาน “ก้าวสู่ 2 ทศวรรษกระทรวงวัฒนธรรม” โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้รับมอบ ซึ่งในปีนี้ถือเป็นการครบรอบปีที่ 19 ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม

สำหรับกิจกรรมสำคัญวันนี้ มีพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาฯ พร้อมกับพิธีสักการะพระพุทธศิริวัฒนธรรมธาตุศาลพระภูมิและศาลตายาย โดย มีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม