A- A A+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลประกาศข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

 

สารบัญ

 

 

 

วีดีทัศน์ สรุปผลการจัดสมัชชาคุุณธรรมระดับภูมิภาค VTR สรุปสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ความยาว3 นาที

 

ข่าวดีบันดาลใจ EP5 (ตอนที่ 9)
ลำปะดา & บางมูลนาค
ออกอากาศ 1 ก.ค 60
ข่าวดีบันดาลใจ EP3 (ตอนที่ 7)
คจส เวิร์คช๊อป & สุภาพชนคนอาชีวะ
ออกอากาศ 29 มิ.ย 60
 ข่าวดีบันดาลใจ EP1 (ตอนที่ 5)
องคมนตรีร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ
ออกอากาศ 27 มิ.ย. 60

VTR นำเข้างานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ
22 มิถุนายน 2560
ประมวลงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ
22 มิถุนายน 2560


วีดีทัศน์งานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ "หน้าที่พลเมือง สัญญาประชาคม ปรองดอง"

สรุปงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8
"รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม"
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม 1 เมืองทองธานี
วันที่ 1 - 2 กันยายน 2559


สมัชชาคุณธรรมครั้งที่ 1-7 สรุปงานสมัชชาคุณธรรมภาคอีสาน
ครั้งที่ 1 22-23 ธันวาคม 2560

โครงการ 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี  วีดีทัศน์รวมพลังสังคมคุณธรรม  สถานการณ์คุณธรรม

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมพิเศษ

ข่าวสารกิจกรรม งานกิจกรรมพิเศษต่างๆ

6 เครือข่ายศูนย์คุณธรรม

 

info m1xx new  info m2xx new