1862 1867 1340 1057 1931 1918 1954 1880 1405 1807 1965 1679 1184 1599 1126 1785 1427 1634 1346 1254 1914 1591 1670 1404 1010 1252 1327 1612 1315 1164 1023 1687 1504 1068 1773 1922 1278 1488 1523 1821 1579 1770 1687 1410 1921 1157 1992 1025 1517 1490 1466 1180 1998 1970 1153 1703 1052 1857 1147 1436 1661 1969 1414 1313 1981 1123 1467 1198 1900 1938 1869 1623 1462 1990 1753 1819 1060 1727 1197 1640 1721 1073 1231 1698 1235 1091 1597 1499 1106 1106 1445 1450 1272 1743 1048 1223 1125 1225 1866 ศูนย์คุณธรรมร่วมเวที โชว์ แชร์ เชื่อม ยกย่องเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี - moralcenter

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม มอบหมายให้นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ และผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ผศ.ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เข้าร่วมเวที โชว์ แชร์ เชื่อม ยกย่องเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกระบวนการรับรองมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมผ่านแบบประเมินตนเอง (MAR) ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 โรงเรียน และ ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศึกษานิเทศก์ของ โรงเรียนในสังกัด อบจ.และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 สุราษฎร์ธานี กว่า 30 คน

ในเวที โชว์ แชร์ เชื่อม ครั้งนี้ โรงเรียนได้นำเสนอเรื่องราวการส่งเสริมคุณธรรมของตนเอง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งหลายโรงเรียนได้กล่าวว่าจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโรงเรีนนอื่นๆ ในเครือข่ายไปปรับใช้ที่โรงเรียนของตนเอง รวมทั้งได้แสดงความรู้สึกถึงสิ่งที่ได้อบรมโค้ชคุณธรรมรุ่น 3 ว่าสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้จริง เกิดการพัฒนาโครงงานคุณธรรมในโรงเรียนได้อีกด้วย และพร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมร่วมกันต่อไป

 


ข่าว/ภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

#ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter