1032 1696 1416 1450 1514 1213 1495 1037 1050 1940 1351 1981 1952 1681 1215 1366 1071 1731 1665 1792 1452 1024 1740 1882 1638 1284 1312 1726 1436 1033 1708 1519 1976 1323 1039 1615 1996 1307 1584 1379 1133 1227 1959 1112 1956 1678 1439 1764 1345 1887 1115 1961 1138 1965 1464 1930 1330 1658 1681 1984 1021 1293 1325 1030 1621 1478 1027 1689 1962 1807 1977 1162 1651 1374 1121 1913 1691 1889 1566 1510 1076 1122 1932 1336 1469 1553 1812 1611 1580 1631 1406 1888 1085 1204 1443 1045 1659 1787 1606 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - moralcenter

 ลำดับ

ชื่อเอกสาร

ชนิดของเอกสาร

 1

 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคคล (Privacy Policy)

 Download PDF

 2

 นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

Download PDF

 3

 นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

 (CCTV Privacy Notice)

Download PDF

4

 คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน

Download PDF

 

 

เมนู